25 września 2020

Badania mikrobiologiczne powietrza i powierzchni

W obecnych czasach należy być czujnym i prowadzić aktywny nadzór nad infekcjami. Zakażenia związane z opieką zdrowotną oraz drobnoustroje wielooporne są wyzwaniem w leczeniu pacjentów i dla finansów. Środowisko stanowi rezerwuar – potencjalnie odpowiedzialny za rozprzestrzenianie się bakterii, drożdżaków i pleśni. Mogą one powodować ciężkie, nawet zagrażające życiu infekcje szczególnie u pacjentów osłabionych lub z […]

W obecnych czasach należy być czujnym i prowadzić aktywny nadzór nad infekcjami. Zakażenia związane z opieką zdrowotną oraz drobnoustroje wielooporne są wyzwaniem w leczeniu pacjentów i dla finansów. Środowisko stanowi rezerwuar – potencjalnie odpowiedzialny za rozprzestrzenianie się bakterii, drożdżaków i pleśni. Mogą one powodować ciężkie, nawet zagrażające życiu infekcje szczególnie u pacjentów osłabionych lub z obniżoną odpornością. Ponieważ zapobieganie jest mniej kosztowne niż leczenie, pierwszą linię obrony stanowi monitorowanie środowiska – rozpoczęcie regularnej kontroli powietrza, powierzchni i wody. Jednakże problemem jest znalezienie odpowiednich produktów, które zapewniłyby właściwe wykonanie testów, bez zbędnych nakładów pracy i łatwych w wykonaniu. Oferujemy obecnie kompleksowe rozwiązania do monitorowania środowiska, z narzędziami umożliwiającymi kontrolę powietrza, powierzchni
i wody. W zależności od potrzeb możliwe jest dostosowanie oferty do kontroli środowiska we wszystkich zakresach lub tylko w wybranych.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *