BADANIA MIKROBIOLOGICZNE I POMIARY

W zakresie badań i pomiarów współpracujemy z Laboratoriami Akredytowanymi przez Polskie Centrum Akredytacji.

Badania mikrobiologiczne.

Metoda zderzeniowa.
Pobieranie próbek odbywa się zgodnie z procedurą badawczą: PB-05/P wyd. 2 z dn. 1.04.2018. Metoda polega na osadzaniu się mikroorganizmów obecnych w badanym powietrzu na powierzchni płytek hodowlanych, w trakcie pobierania określonej objętości powietrza przez próbnik i zderzania się mikroorganizmów z płytką.

Metoda odciskowa

Pobieranie próbek odbywa się zgodnie z normą PN-EN ISO 18593:2018-08.
Metody te polegają na dociśnięciu agarowej części płytki kontaktowej do badanej powierzchni kanału wentylacyjnego.

 Wymazy z kanału.
Próbki do badań pobieramy według normy PN-EN ISO 18593:2018-08.

Pomiary zapylenia.
Pomiary wykonujemy metodą filtracyjno-wagową, zgodnie z polskimi normami: frakcja wdychalna PN-Z-04030-05:1991, frakcja respirabilna PN-Z-04030.06:1991. Próbki pobierane są za pomocą aspiratorów indywidualnych firmy SKC, suszone w eksykatorze i ważone na wadze analitycznej.

Proponujemy Państwu również:
Identyfikację substancji chemicznych na stanowiskach pracy,
Pomiary wydajności wentylacji.

BIURO

03-285 Warszawa
ul. L. Kondratowicza 65A/ 15

Telefon

Tel. +48 601 920 415

 

Godziny pracy

Pon-Pt. 8:00-17:00