Proponujemy profesjonalne usługi w zakresie:

 • Czyszczenie mechaniczne wentylacji,
 • Czyszczenie sprężonym powietrzem,
 • Czyszczenie instalacji tłuszczowych,
 • Inspekcję kanałów wentylacyjnych, oraz instalacji Wod.-Kan.,
 • Montaż atestowanych klap rewizyjnych w kanałach wentylacyjnych,
 • Dezynfekcję wentylacji,
 • Dekontaminację powietrza, pomieszczeń,
 • Czyszczenie belek klimatyzacyjnych,
 • Badania mikrobiologiczne systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych,
 • Pomiary wydajności wentylacji,
 • Pomiary zapylenia pomieszczeń,
 • Identyfikację substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy.

METODY OCZYSZCZANIA

Proces czyszczenia instalacji składa się z następujących etapów pracy:

1. Wstępna ocena występowania/ nie występowania zanieczyszczeń, ich identyfikacja oraz lokalizacja przeprowadzona z wykorzystaniem kamery inspekcyjnej.
2. Czyszczenie mechaniczne.
3. Dezynfekcja w celu zahamowania rozwoju mikroorganizmów.
4. Montaż klap rewizyjnych.
5. Kontrola końcowa oceniająca wyniki procesu usuwania zanieczyszczeń.
6. Pomiar zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

 

Proponujemy Państwu wykonanie czyszczenia instalacji wentylacyjnej przy użyciu zestawu DC4 firmy Danduct Clean.
 Zestaw ten wykorzystuje ostatnie osiągnięcia w konstrukcji wałków czynnych. Pozwala na poruszanie się szczotek dokładnie środkiem przewodu wentylacyjnego na odległosciach nawet do 30 metrów. Możliwe i efektywne jest czyszczenie pionowych przewodów wentylacyjnych, a zmiany kierunku przewodu wentylacyjnego o 90 nie są tu żadną przeszkodą. Inną ważną cechą tego zestawu jest regulowany, automatyczny ruch obrotowy urządzenia z lewa na prawo, co sprawia, że równie łatwo i skutecznie czyści się przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym, jak i okrągłym. Różne rodzaje i wielkości szczotek pozwalają na zastosowanie odpowiedniej szczotki dla różnych przekrojów kanałów. Odpowiednie dopasowanie szczotek do rodzaju kanału wentylacyjnego zapewnia nam osiągnięcie zamierzonego efektu czyszczenia. Wysoka jakość oraz innowacyjność produktu zapewnia optymalną skuteczność pracy przy czyszczeniu kanałów wentylacyjnych. Do kanałów o mniejszych średnicach mamy do zastosowania przenośny zestaw Power Drill PD4. Urządzenie to pozwala na efektywne czyszczenie kanałów o długości do 7,5 m. Główną zaletą PD4 jest jego łatwość oraz szybkość użycia pozwalając na bardziej efektywną pracę. Balony zaporowe Duńskiej firmy Danduct Clean zabezpieczają poszczególne odcinki czyszczonego kanału przed przemieszczaniem się zanieczyszczeń.

Zestaw filtracyjny VT4000 firmy Danduct Clean to zestaw pozwalający na bardzo bezpieczne usunięcie zanieczyszczeń obecnych w instalacji. Kurz i pył poprzez przewody wyciągowe trafia bezpośrednio do komory filtracyjnej. Zestaw ruchomy jest wyposażony w standardowy filtr absolutny, HEPA, który pozwala na zastosowanie tego rodzaju urządzeń nawet w warunkach szpitalnych. Dla zapewnienia możliwości łatwego czyszczenia i zmniejszenia czasu przestoju urządzenia, jednostka filtracyjna jest wyposażona w odśrodkowy uklad czyszczący, który w znaczny sposób zwiększa także żywotność układów filtracyjnych. Dla zwiększenia skuteczności procesu filtracji można zamontować dodatkową kasetę z filtrem absolutnym HEPA.

Czyszczenie sprężonym powietrzem

Technologia Scand Tech to m. in. specjalna dysza z obrotowym strumieniem powietrza do czyszczenia pionowych kanałów, szybko wirujące szczotki w połączeniu z wysokociśnieniowymi dyszami dla okrągłych kanałów oraz pełny wybór dysz dla szczególnych przypadków oczyszczania.
Czyszczenie za pomocą sprężonego powietrza jest bardzo skutecznym sposobem usunięcia pyłu i gruzu z kanałów wentylacyjnych, znajduje zastosowanie w czyszczeniu kanałów od największych do najmniejszych rozmiarów.Podstawowym warunkiem uzyskania dobrej, jakości oczyszczania i sprawnej pracy jest połączenie wysokiego ciśnienia i dużej objętości powietrza. Wydajność oferowanych dysz wynosi od 0,3 do 5,2 m3 /min przy ciśnieniu 8 bar. Ważny jest także odpowiedni dobór węża do dyszy, co ma decydujący wpływ na efektywność pracy, dając pełna kontrolę zarówno w okrągłych jak i prostokątnych kanałach, pozwalając na uzyskanie doskonałych rezultatów w krótszym czasie pracy. Duży wydatek powietrza w połączeniu z dobrze dobranym modelem dyszy daje jeszcze inną korzyść  podciśnienie tworzące się przed dyszą wraz z silnym strumieniem powietrza będzie wspierać  o wentylator VT w transporcie luźnych pyłów i gruzów do zestawu filtracyjnego.

Klapy rewizyjne

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002, poz. 690 stwierdza się, że „Przewody powinny być wyposażone w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczanie wnętrza tych przewodów”.

 

BIURO

03-285 Warszawa
ul. L. Kondratowicza 65A/ 15

Telefon

Tel. +48 601 920 415

 

Godziny pracy

Pon-Pt. 8:00-17:00